Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Masteroppgave: Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988-2011

Oppgaven er et samtidshistorisk dokument som søker å dokumentere og beskrive etablering, faglighet og drift av arbeidsveiledning (ABV) i kirken fra slutten av 1980 tallet frem til 2011. Fra starten ble tilbudet etablert i alle bispedømmer for prester, kateketer og diakoner. Det ble utdannet veiledere over hele landet. Veiledning ble først gitt individuelt, men ganske raskt ble gruppeveiledning det vanlige. Etter hvert har bispedømmene utviklet tilbudet noe ulikt. Landskonferanser for ABV har vært viktig arena for utveksling av erfaringer.

Oppgaven gjennomgår styringsstrukturene for ABV der den statlige arbeidsgiveren og fagforeningene har hatt avgjørende roller. Strukturene har mangler som er blitt forsøkt rettet opp på ulike måter. Særlige utfordringer har vært knyttet til å opprettholde kapasiteten til å gi veiledning, det har vært krevende å finansiere nye runder med arbeidsveilederutdanning. Tross ulike utfordringer har ABV vist seg fleksibel og hensiktsmessig for stadig flere yrkesgrupper. Deltagelsen i ABV i 2011 er den høyeste gjennom hele perioden.

Masteroppgave ble innlevert ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 2012 og er på 113 sider.

Brita Hardeberg, prost i Fosen, Nidaros bispedømme

Kirkekontoret, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Mail: brita.hardeberg@rissa.kommune.no

Telefon: 93008057

Emneknagger

Prestetjeneste