Markering av samefolkets dag 6. februar 2022 – ressursmateriale

Foto: Silje Bergstum Kinsten, norden.org

Trenger du tips til hvordan samefolkets dag kan markeres i gudstjenesten søndag 6. februar? Da er Samisk kirkeråds webinar: Praktisk om samenes nasjonaldag som ble avholdt 6. januar et godt sted å begynne. Webinaret ble ledet av Vidar Andersen fra Samisk kirkeråds sekretariat, og med gjestene Eleonie Pijl-Zomer, trosopplærer Snåasen/i Snåsa og Jon Arne Tandberg, prest i Hammerfest.

I webinaret ble det delt en rekke tips til hvordan samefolkets dag kan markeres både i gudstjeneste og trosopplæring. En rekke nyttige lenker til ressursmateriale ble også delt i forbindelse med webinaret. Du finner stoffet samlet på nettsiden «Markering av samenes nasjonaldag – Webinar og ressurser» på kirken.no.

Ressurser til liturgi og gudstjeneste

Samisk kirkeråd har utarbeidet et ressurshefte som inneholder oversikt over hvilke liturgiske ledd som foreligger lett tilgjengelig på de samiske språkene, dagens tekster og bønner på de samiske språkene, og andre ressurser til bruk i gudstjenesten. På nettsiden om «Liturgier på samiske språk» finnes det lydfiler som kan brukes ved innøving av liturgiske ledd på samisk.

Norsk salmebok 2013 inneholder en rekke salmer på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. En del av disse salmene ble sunget på samisk under den NRK-sendte «Salmeboka minutt for minutt» (2014) hvor alle salmene i salmeboka ble sunget i nummer-rekkefølge.

Ressurser til trosopplæringen

På ressursbanken finnes en side med ideer til aktiviteter til trosopplæringen når man skal markere samenes nasjonaldag.

Om samenes nasjonaldag / samefolkets dag

Trenger du å vite mer om samefolkets dag / samenes nasjonaldag? Sametinget har laget en god informasjonsside om «Nasjonaldag og nasjonale symboler». På nettstedet «Samiske læringsressurser på nett» er det også mye materiale om samenes nasjonaldag.

Markering av samenes nasjonaldag - webinar og ressurser (kirken.no/samisk)

Ressurshefte: Samenes nasjonaldag 2022 - markering i menighetene (kirken.no/samisk)