Månedens medlem mars

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig!

Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er menighetsprester og spesialprester, organisasjonsansatte og saksbehandlere, proster og mellomledere, biskoper og direktører, studenter og pensjonister. De jobber hos over 150 arbeidsgivere, i fem forskjellige tariffområder, studerer på seks teologiske studiesteder og pensjonister finnes over hele landet!

I serien «Månedens medlem» vil vi vise fram noe av dette mangfoldet. Gjennom året får du et raskt møte med 12 av våre medlemmer.

Kjappe fakta om Daniel Philipp Brändle, månedens medlem i mars

Stilling: Kapellan
Alder: 30 år
Arbeidssted: Alta og Talvik sokn
To fakta om arbeidsstedet ditt: Alta prosti er et lite prosti når det gjelder antall bosatte, men enorm i geografisk utstrekning. Vi har en veldig ung stab og store konfirmantkull.

7 spørsmål

Hva jobber du med akkurat nå?
Kvensk-norsk gudstjeneste, Konfirmant-samling om døden, innføring av praksisstudent i arbeidet og en hel rekke hverdagslige preste-ting.

Hva inspirerer deg i jobben?
Gode kolleger og samtalepartnere som klarer å formidle troen med tydelighet og frimodighet, samt arbeidet med ungdom og unge voksne som finner til troen og sin plass i kirka.

Nevn en bok eller teolog som har vært viktig for deg:
Det er mange teologer og bøker jeg har – og har hatt – stor glede av. Aller viktigst har allikevel vært en god kollega som er usedvanlig klartenkt og som har en fantastisk evne til å forkynne. Samtalene med ham gir meg muligheten til stadig å vokse og lære.

Hva er din favorittsalme?
Du som styre straum og vind (452 i Norsk Salmebok 2013)

Hva er din beste avkopling?
Jakt, fiske og friluftsliv.

Hvis du skulle hatt en annen prestejobb eller jobb i kirken – hva skulle det vært?
Jeg trives som kapellan her i Nord.

Hva er det høyeste punkt i verden du har vært på?
Vanskelig å si. Jeg er ikke veldig opptatt av høyder.

Kategorier

Aktuelt