Marte

Marte

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig!

Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er menighetsprester og spesialprester, organisasjonsansatte og saksbehandlere, proster og mellomledere, biskoper og direktører, studenter og pensjonister. De jobber hos over 150 arbeidsgivere, i fem forskjellige tariffområder, studerer på seks teologiske studiesteder og pensjonister finnes over hele landet!

I serien «Månedens medlem» vil vi vise fram noe av dette mangfoldet. Gjennom året får du et raskt møte med 12 av våre medlemmer.

Kjappe fakta om Marte Holm Simonsen, månedens medlem i juni

Stilling: Teologistudent, redaksjonssekretær i Nytt norsk kirkeblad
Alder: 28 år
Studiested: Teologisk Fakultet ved UiO
To fakta om studiestedet og jobben din: Profesjonsstudiet ved TF hadde rekordsøkning i år. Nytt norsk kirkeblad er TFs praktisk-teologiske blad, med prekenhjelp og aktuelle artikler.

7 spørsmål

Hva driver du med akkurat nå?
Jeg skriver en eksamen hvor jeg sammenligner to ulike klosterlederes retorikk om makt, kjønn og seksualitet: Teresa av Avila på slutten av 1500-tallet, og Shenoute, en koptisk abbed fra 400-tallet. Til høsten skal jeg skrive oppgave om Shenoutes brev til et nonnekloster, så dette er god forberedelse.

Hva inspirerer deg i studiet?
Jeg blir inspirert av å bruke kunnskapen fra studiet i praksis, enten det er i sommervikariater, i verv, eller i redaksjonsarbeid. Jeg har også hatt mye glede av å lede gudstjenestearbeidet i Oslo kristelige studentforbund de siste årene, i samarbeid med mange forskjellige prester.

Nevn en bok eller teolog som har vært viktig for deg:
Amy-Jill Levine, uten tvil. Jeg var egentlig ateist da jeg hørte en forelesningsrekke av henne på lydbok, om fortellergrep og karakterer i Det gamle testamentet. Det var første gang jeg forsto at teologi kan ha et feministisk og interseksjonelt perspektiv, og det tok ikke lang tid før jeg følte meg kalt til prestetjeneste og søkte på studiet.

Hva er din favorittsalme?
Din rettferd er min bunad, av Anders Hovden.

Hvordan kobler du best av?
Med strikketøy og gode venner, gjerne i parken eller ved vannet.

Hva slags prestejobb ser du for deg at du vil gå inn i?
Helst en menighetsprestestilling et sted med gode kolleger og godt kirkemusikalsk arbeid.

Hva er det høyeste punkt i verden du har vært på?
Det har jeg aldri tenkt på før. Jeg trives nok best på bakken.

Kategorier

Aktuelt