Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Månedens Landstad og Blix: Januar 2019

2019 markeres som nasjonalt bokår. Det er 500 år siden de første trykte bøkene med norsk oppdragsgiver. Det er også 150 år siden to store hendelser i norsk salme- og bokhistorie: Autorisasjonen av Landstads Kirkesalmebog (oktober 1869) og publiseringen av den første salmesamlingen på nynorsk, Elias Blix’ anonymt utgitte hefter Nokre Salmar, gamle og nye (mars 1869).

Som en markering av bokåret 2019 vil prest.no hver måned bringe en salme fra Landstads Kirkesalmebog, enten diktet eller gjendiktet av Landstad, og en salme av Blix. Blix får æren av å slå an tonen med en nyttårssalme.

Månedens Blix, januar 2019: Gamleaaret seig i Hav

Denne salmen står som nummer 5 i første hefte av Nokre Salmar, gamle og nye, 1869. Dette var det første av tre hefter som kom ut i årene 1869-1875. Siden samlet Blix salmene i en samling som ble utvidet flere ganger. Forfatternavnet kom ikke på tittelbladet før i utgaven av 1891. Det var denne utgaven som ble autorisert til kirkelig bruk i 1892 (Aschim 2008:411, 415). Salmen ble lett revidert og vers 5 sløyfet i 1891-utgaven (Nytt norsk salmeleksikon I:400).

Salmen er nå nummer 84 i Norsk Salmebok (2013). Fra og med Norsk Salmebok 1985 er også vers 4 sløyfet.

Tone: Saligheden er os nær

1 Gamleaaret seig i Hav,
Sidste Dag i Dauden bleiknad;
Men i Aust det atter kveiknad,
Nyfødd Sol stod upp av Grav.
Ljoset fram or Myrker stiger
Som paa fyrste Skapningsdag.
Sol og Dag er fødd til Siger,
Myrkret dømt til Nederlag.

2 Men kvart Aar, som sloknar ut,
Atter meg til Minnes kallar,
At min Dag til Kvelden hallar,
Og der kjem ei Natt til Slut,
Daa den Sol, som lyser Verdi,
Fyr mitt Auga svortnar av:
Gjeng i Myrker sidste Ferdi?
Elder er der Ljos i grav?

3 Ja! um Nyaarsdagen rann
Yver Jord ein Morgonrode,
Som igjenom verste Vaade
Utan Skymring lysa kann:
Jesu Namn eit Nyaar vigde,
Som verd aldri gamalt att;
Det hev Ljos forutan Brigde,
Det hev Dag forutan Natt.

4 Det vælsignad Jesu Namn
Kjennest best i verste Røyni,
Leider gjenom villast Øydni
Lika inn i Himmel-Hamn.
Denne Sol i Grav ei glader,
Nei daa fær ho likast Lag:
Klaart ho lyser myrke Stader,
Daudenatt verd ljuvast Dag.

5 So ho skin fraa Jol til Jol
Med uminkad Glans og Rode;
For Guds Kjærleik og hans Naade
Ero Straalar i den Sol:
Or Guds Hjarta er ho runni,
Som hans Kjærleik evig varm,
Som hans Naade ubrigd funni,
Klaar som Augat utan Harm.

6 Verd so Vegen myrk og trong,
Jesu Namn kann Himlen klaara,
Saarast Sukk og heitast Taara
Løysa upp i Sigersong.
Skal eg under Krossen bløda,
Verd min Fot til Dauden trøytt:
Jesu Namn kvart Saar kann grøda,
Var so Hjartat sunderstøytt.

7 Vil du dette dyre Namn
Trugen i ditt Hjarta skriva,
Skal du aldrig undan driva:
Det skal leida trygt din Stamn.
Or di Leid du ei skal villast,
Ber so Storm og Straum imot;
I det Namn all Storm skal stillast,
Og so verder Enden god.

Månedens Landstad, januar 2019: Her er Guds Hus og Himlens Port

Denne salmen er nummer 6 i Landstads Kirkesalmebog (1870, autorisert oktober 1869), og er en inngangssalme med utgangspunkt i Jakobs drøm om himmelstigen

Salmen er nå nummer 552 i Norsk Salmebok (2013).

Som: Hvad kan os komme til for Nød.

1 Her er Guds Hus og Himlens Port,
Herfra der gaar en Stige,
Af Ord og Sakramenter gjort,
Alt op til Himmerige,
Hvorpaa Guds Engle træde ind,
Gud Fader selv paa høiste Trin
Sin Fred vil os tilsige.

2 Her er Guds Hus og Himlens Port,
Og jeg det vidste ikke!
Jeg sovet har de Timer bort,
Han Bud mig vilde skikke.
O væk mig, vend fra Jordens Bo
Med Jakobs sterke Haab og Tro
Til Himlen mine Blikke!

3 Gud, send da dine Engle ned,
Lad mig din Røst faa høre,
Lys over mig en hellig Fred,
Lad Fienden mig ei røre!
Jeg er en fattig Vandringsmand,
Lov mig, du til mit Fædreland
Vil frelst mig Arme føre!

Litteratur:

Aschim, Anders: Ein betre vår eingong. Elias Blix: biografi. Samlaget, Oslo 2008
[Elias Blix:]: Nokre Salmar, Kristiania 1869
Landstad, M.B.: Kirkesalmebog, Christiania 1870
Norsk Salmebok 1985
Norsk Salmebok 2013
Nytt norsk salmeleksikon, bind I. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2011: 399-402
Nytt norsk salmeleksikon, bind II. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2012: 35-37