Lokalt studiearbeid i 2017 – husk AKS-innmelding

Mange lokallag driver et aktivt studiearbeid. Sjekk mulighetene for studiestøtte fra AKS (Akademisk studieforbund). Søk studiestøtte gjennom Presteforeningen. Du finner nødvendig informasjon om AKS-innmelding og rapportering informasjon om AKS-innmelding og rapportering her.

Støtten kan gis til OU-kurs, til tekstsamtaler i prostilaget og til annet studiearbeid som ikke er finansiert av Bispedømmet eller over REU-midler. For å få støtte må studieopplegget gå over minst 8 timer og ha minst to deltakere. Presteforeningen må være hoved- eller medarrangør. Studiestøtten har i senere år ligget på kr. 100,- pr. studietime, uavhengig av antall kursdeltakere. For nærmere informasjon om ordningen, følg lenken ovenfor.

Innmelding av kurs/studieopplegg skal skje før kurset/studieopplegget starter opp. Oversikt over alle kurs som har søkt AKS-støtte, legges ut på prest.no.

De som har søkt studiestøtte for 2016, bes sende inn rapport med frammøteliste innen 1.1.2017.

Kontaktperson for AKS i Presteforeningen: rådgiver Per Kristian Aschim, tlf. 416 19 718.