Ledig stilling i PFs sekretariat

Rådgiver med kommunikasjonsansvar (50 % stilling)

Vi søker etter en prest med interesse for kommunikasjonsarbeid til rådgiverstilling i Presteforeningens sekretariat.

Vi ønsker oss en kollega som har et engasjement for å synliggjøre PF i offentligheten, på nett og i sosiale medier. Du vil få hovedansvar for publisering på våre kommunikasjonsplattformer og være med på å videreutvikle dem. Stillingen vil også få ansvar for en økt satsning på rekrutteringsarbeid rettet mot teologistudenter og yrkesaktive prester.

Dette blir hovedoppgavene dine

I tillegg kan man forvente å få andre oppgaver i sekretariatet etter kompetanse, interesse og kapasitet. Dette kan være sekretærfunksjon for utvalg, medlemskontakt, teknisk bistand ved produksjon av digitale kurs og møter, saksbehandling for styrende organer, m.v.

For å fylle disse oppgavene på en god måte tror vi at du

Kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Noe reising må påregnes.

Hovedavtalen i KA gir ansatte i rettssubjektet Den norske kirke eller kirkelige fellesråd, rett til permisjon uten lønn i henholdsvis 3 år og 2 år for å jobbe i den fagforeningen man er medlem av. Ytterligere permisjon avgjøres av tilsettingsmyndigheten.

Om sekretariatet

PFs sekretariat har 7 ansatte (6,5 årsverk) fordelt på stab og to avdelinger. Denne rådgiverstillingen er plassert i stab under generalsekretæren.

Som profesjons- og fagforening jobber vi med et bredt saksfelt. Alle ansatte har sitt ansvarsområde, samtidig er vi opptatt av å dele erfaringer og kompetanse og holde hverandre orientert på tvers. På den måten holder vi fast på vårt felles fokus: medlemmenes beste!

Søknadsfrist 4. juni

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt generalsekretær Anna Grønvik, gronvik@prest.no eller mobil 970 64 642.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 23.

Søknad med CV og attester sendes til pf@prest.no

Foreningen har som mål å kunne bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i tilknytning til den enkeltes arbeidsliv fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv, og i tilværelsen som pensjonist. Presteforeningen har 2200 medlemmer. Presteforeningen er medlem i hovedorganisasjonen Unio.