Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er prestetjenesten ved UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge som er vertskap. Sommarøy hotell er rammen om konferansen.

Hovedforedragene er ved

Ida Hallgren, filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi, psykolog og styremedlem i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Hun vil snakke om vår samtids forhold til smerte og lidelse, ut fra et allment og filosofisk perspektiv.

Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap ved Göteborgs universitet. Han har vært leder av Centrum för kultur och hälsa, og arbeidet bredt med spørsmål om sammenhengen mellom eksistens og helse. Han skal snakke om kristen fortolkning av smerte og lidelse, i lys av vår samtid og teologiske tradisjoner.

Øvrige bidragsytere er
Hanne Hammer Stein, universitetslektor ved Kunstakademiet i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet
Espen Dahl, professor i systematisk teologi, UiT Norges arktiske universitet
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN og professor II i akuttmedisin ved UiT Norges arktiske universitet
Ellen Berg Larsen, bibliotekar ved Tromsø Bibliotek og byarkiv

Pris for konferansen er kr. 5 500 ved påmelding før 1. april. Deretter er prisen kr. 5 700. Prisen inkluderer transport mellom Tromsø og Sommarøy, overnatting, mat og konferanseavgift. Påmeldingsskjema finner du her.

Konferansen søkes godkjent som spesialistkurs med 12 timer. Se for øvrig invitasjon og program for konferansen (lenker nedenfor).

Emneknagger

Helseprester