Kurs om den eksistensielle samtalen 1.-2. mars 2018

Norges kristelige legeforening arrangerer kurset Møte med håp, tro og mening – den eksistensielle samtalen 1.-2. mars 2018 på Soria Moria, Oslo. Kurset arrangeres i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.
Målgruppen er leger, psykologer og institusjonsprester. Kurset er også åpent for studenter.

Kurset fokuserer på å øke fagpersonens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse. Programmet inneholder forelesninger, refleksjon og kommunikasjons-øvelser.

Foredragsholdere er

Niels Christian Hvidt, dr. theol, Professor, forskningsenheten for Almen praksis, Institutt for Sundhetstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Elisabeth Assing Hvidt, religionssosiolog, post.doc, forskningsenheten for Almen praksis, Institutt for Sundhetstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Ole Rikard Haavet, fastlege, dr. med., spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Lillestrøm Legesenter og førsteamanuensis, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.

Egil Wilhelm Martinsen, overlege, dr. med. spesialist i psykiatri, Oslo universitetssykehus, professor Universitetet i Oslo.

Irene Bircow Elgen, seksjons- og fung. klinikkoverlege, dr. med. spesialist i pediatri og barne/ungdomspsykiatri, Haukeland universitetssykehus, professor Universitetet i Bergen.

For program, praktiske opplysninger og påmelding, se kursprogrammet (lenke nedenfor).