Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Konsultasjon 20. september: Liturgiske ordninger ved dødfødsel

Bispemøtet inviterer i samarbeid med prestetjenesten ved St. Olavs hospital til en konsultasjon om liturgiske ordninger ved dødfødsel. Konsultasjonen finner sted i Trondheim på St. Olavs hospital 20. september kl. 9.30-17.00.

Blant bidragsyterne er sykehusprest Ellen Langlete Haga (Sykehuset Østfold og leder i Fagutvalg for prester i helsesektoren, PF), sykehusprest Ingebrigt Røen (St. Olavs hospital/NTNU), sykehushumanist Cathrine Bang Hellum (St. Olavs hospital) og seniorrådgiver Rolv Nøtvik Jakobsen (Bispemøtet).

Preses Helga Haugland Byfuglien åpner konsultasjonen.