Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Konferansestipend: Nordisk konfirmandledarkonferens 2019, 9.-11.9.2019

Nordisk konfirmandledarkonferens 2019

Dato: 9.-11. september 2019
Sted: Uppsala, Norrlands nation
Arrangør: Svenska kyrkan, Uppsala stift, Uppsala pastorat. Konferansen er en del av det kirkelige nordiske samarbeidet.
Påmeldingsfrist 31. mai 2019, men det er begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.

Arrangørens omtale.

Presteforeningen dekker utgifter til konferanseavgift, reise og opphold for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 9 000,-.

Søknadsfrist konferansestipend: 15. mars 2019. Tildeling vil skje umiddelbart etterpå.

Presteforeningens konferansestipend

Nå kan du som er medlem av Presteforeningen selv søke konferansestipend. Det er også mulig for lokallagsstyrer og stiftsstyrer å foreslå kandidater (som forutsettes forespurt). Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. Foreslå gjerne deg selv til dine tillitsvalgte. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.
Nå lyses det ut ett stipend med søknadsfrist/forslagsfrist 15. mars. Søknader sendes anne.beate.tjentland@prest.no

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet og/eller Inter Collegas. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Lenker