Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Konferansestipend høsten 2019

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2019. Du som er medlem av Presteforeningen kan selv søke om konferansestipend. Det er også mulig for lokallagsstyrer og stiftsstyrer / fag- og tariffutvalg å foreslå kandidater (som forutsettes forespurt). Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.

Nå lyses det ut stipender med søknadsfrist/forslagsfrist 1. september 2019. Søknader sendes anne.beate.tjentland@prest.no.

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Mikkelsmesskonferansen 2019: «Hør nå godt nytt» – Ordets liturgi i bokens år

Dato: 25.-26. september 2019
Sted: Erkebispegården, Trondheim
Arrangør: Kirkerådet

Temaer: Ordets del i liturgien; Ord og symbolhandling i påskens liturgier; Bibelske salmar: Framand fugl eller avgløymt høgdepunkt i høgmessa?; Historien bak funnet av Missale Nidrosiense; Bibel og babbel-podkast; Trenger vi retorikk i prekenen; Bibelsk tegnspråkpoesi; Å lokke til tro – om prekenoppdraget m.m.

Innledere: Merete Thomassen, Tone Synøve Steinkopf, Arne Aspeland, Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad, Karen Haugom Olsen, Kjell Arne Morland, Hege Lønning, Halvor Nordhaug, Berit Tversland og Hans J. Sagrusten.

Konferansepris kr. 1750,- ved påmelding innen 2. september.

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 4 000,- for én deltaker.

Leitourgia 2019: Allt tilhör Gud – delaktighet i liturgi och kyrka

Dato: 5.-8. november 2019
Sted: Kyrkans hus i Malmö, Sverige
Arrangør: Leitourgia, Nordisk liturgisk nettverk

Temaer: Om at leve i resonans – Liturgi som spirituel erkendelsesform; Arv och vision – reformation i förändringens tid; Inclusivity in Lord’s Supper; Four aspects on music and inclusion; Försoningens levande frågor till liturgin – hur gör vi med syndabekännelsen, förlåtelsen och korsteologin i våra gudstjänster och psalmtexter. Seminarer, konserter, gudstjenester m.m.

Innledere: Niels Henrik Gregersen, København; Sinikka Neuhaus, Lund;  Jochen Arnold, Hildesheim; Ulrica Frizon, Lund m.fl.

Påmeldingsfrist 1. september 2019

Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker konferanseavgift, reise og overnatting, begrenset oppad til kr. 9000,- for én deltaker.