Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Konferansestipend høsten 2019 (2)

Presteforeningen lyser ut tre nye konferansestipend, alle med søknadsfrist 15.september. Søknader sendes: anne.beate.tjentland@prest.no

Du som er medlem av Presteforeningen kan søke om konferansestipend. Det er også mulig for lokallagsstyrer og stiftsstyrer å foreslå kandidater (som forutsettes forespurt). Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet og/eller Inter Collegas. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Migration and the Bible Seminar

Dato:22.10.2019, kl 0830-17
Sted: VID Misjonsmarka Stavanger
Arrangør: VID Stavanger

Temaer: The Migration Bible: How Biblical Scholarship Contributes to Current Political Debates on Migration, Paul as Migrant Worker: A Rereading of the Conflict in Corinth in Light of Resent Migration Studies on Push and Pull Factors.Contemporary African Concepts of Ancient Israelite Migration to Africa. To Encounter and to Be Encountered as Migrant in Exodus. Women on the Move: Female Migrants and Travellers in the New Testament.  Transformation of Migration in First Peter.

Innledere: Hilde Brekke Møller, Gitte Buch-Hansen,Knut Holter, Kristin Joachimsen, Anne Rebecca Solevåg, Jesper Tang Nielsen

Konferansepris: Gratis. Deltaker dekker selv kostnader til lunsj

Arrangørens omtale: http://vid.no/arrangementer/migration-and-the-bible-seminar/

Presteforeningen dekker reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 2500,- for én deltaker.

Stavanger Mission Conference: Power of the Church – Use and Abuse: Addressing Corruption in Church and Society/Bjørn Bues Minneforelesning: «Korrupsjon og menneskerettigheter»

Dato:31.10.2019, kl 17-1830 og 01.11.2019, kl 0830-1600
Sted: VID Misjonshøgskolen, Stavanger

Bjørn Bues Minneforelesning: «Korrupsjon og menneskerettigheter»

Dato: 31.10.2019, kl 17-1830
Sted: VID Misjonsmarka Stavanger
Arrangør: VID Stavanger

Eva Joly, kjent korrupsjonsjeger og kandidat for partiet De grønne i Frankrike (2012), er årets Bjørn Bue-foreleser. Tema for årets forelesning er «Korrupsjon og menneskerettigheter».

Konferansepris: Gratis.

Arrangørens omtale: http://vid.no/arrangementer/bjorn-bues-minneforelesning-for-menneskerettigheter-2019/

Stavanger Mission Conference

Dato: o1.11.2019, kl 0830-1600
Sted: VID Misjonshøgskolen, Stavanger
Arrangør: Det norske misjonsselskap

Temaer: The task of fighting Corruption, Why should the churches bother about corruption?

Hovedtalere: Eva Joly og Dr. Agnes Aboum

Arrangørens omtale: https://nms.no/event/stavanger-mission-conference-2019/

Konferansepris: kr 390

Presteforeningen dekker reise og konferanseavgift til konferansen Stavanger Mission Conference for en deltaker, begrenset oppad til kr 2000. Dersom konferansen 1. november kombineres med Bjørn Bues minneforelesning 31.10 dekkes også overnatting. Totalt stipendbeløp vil da være inntil kr 3000.

Jervell- og alumniseminar 2019: Dystopier og håp

Dato: o7.11.2019, kl 09:3016:00
Sted: Læringsenteret Det teologiske fakultet
Arrangør: Det Teologiske Fakultet

Temaer: Fra omtalen: «Tematikken for Jervell- og alumniseminaret tar utgangspunkt i en rekke dystopiske forestillinger om vår egen tid. Det er mange former for frykt som preger mennesker i dag: Fremmedfrykt, klimafrykt, teknofrykt, feminismefrykt, patriarkatsfrykt og ulike former for konspirasjonsteorier. Noe av frykten har sin grunn i helt reelle trusler, andre er kanskje konstruert. På seminaret vil vi undersøke de ulike dystopiene. Og vi vil spørre hvordan dystopiene angår den kristne forkynnelsen.»

Hovedtalere:  Professor Amy-Jill Levine, Bymisjonsprest og PhD-stipendiat Birte Nordahl, Førsteamanuensis Anne Hege Grung, Postdoktor Ole Jakob Løland, Professor Marion Grau, professor Werner Jeanrond m. fl

Arrangørens omtale: https://www.tf.uio.no/om/alumni/alumnitreff/2019/

Konferansepris: kr 400

Presteforeningen dekker reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 2500,- for én deltaker.