Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Med konferansestipend fra Presteforeningen dro Marthe K. Østerud Bjerke, prest i Arna og Osterøy i Bjørgvin bispedømme, og Bendik Vollebæk, prest på Holmlia i Oslo bispedømme, på UKT-konferansen 2018 med temaet Når kirke lykkes. Konferansen ble arrangert av MF i samarbeid med Norges kristelige folkehøgskolelag, Kirkerådet og KFUK-KFUM. Konferansen startet 17. oktober med trosopplæringskonferansen, og fortsatte på MF 18. og 19. oktober. Nedenfor følger noen av inntrykkene Marthe og Bendik sitter igjen med etter konferansen. Les mer i konferanserapportene som det er lenket til nedenfor.

Grenser, makt og kropp

Marthe K. Østerud Bjerke trakk fram inntrykk fra et seminar om ledertrening hvor KFUK-KFUM presenterte den nye versjonen av MILK-kurset. Om utbyttet av seminaret og om modulen om grenser, makt og kropp skriver hun:

– Jeg fikk stort utbytte av seminaret fordi det satte i gang tankeprosesser på hva jeg ønsker å formidle til mine ungdommer og ungdomsledere. Det var også utbytterikt fordi det fikk meg til å bli ganske provosert. Det ble snakket om hvordan vi skal snakke med ungdom og ungdomsledere om pornografi, og jeg er ikke enig i alt som ble sagt om temaet på seminaret. Jeg er enig i at porno er et tema vi må snakke mer om, men for min del mener jeg at dette en måte å uttrykke seksualiteten sin på er galt. Jeg mener at det er galt å se på porno fordi det har så mange uheldige og negative konsekvenser og fordi jeg mener det gir et galt bilde av kropp og seksualitet. Slik jeg opplevde at det ble fremstilt, skulle vi ikke si at noe (pornografi) var rett eller galt, men bare få ungdommene til å reflektere. Jeg mener vi som kirke må kunne si at noe er rett og galt. Uansett var det et spennende seminar som satte i gang tanker og som satte følelsene i sving. Det er bra!

Bibelen i trosopplæringen

Marthe deler også inntrykk fra en workshop om Bibelen i trosopplæringen:

– Torsdagen gikk jeg på en workshop som handlet om Bibelen i trosopplæringen. Seminaret var kanskje myntet på trosopplærere/kateketer, men som prester bruker vi jo selvsagt Bibelen mye og mange av oss er også inne i trosopplæringen. Workshopen presenterte forskning på hvilke bibeltekster som var tatt med som kjernetekster i trosopplæringsplaner i 50 menigheter landet over. Det som var ganske påfallende var hvor mange fortellende evangelietekster som var tatt med som kjernetekster, og hvor påfallende få brevtekster som var tatt med. Jeg syns også det var interessant at brevtekster som er av en formanende karakter nærmest var helt fraværende i listene over kjernetekster. Denne workshopen fikk meg til å reflektere over hvilke bibeltekster jeg bruker i min forkynnelse og undervisning. Hva slags type tekster tenker jeg er kjernetekser? Er det deler av Bibelen og deler av kristen tro og lære jeg ikke forkynner over eller underviser om? Kirkeårets tekster gjør at vi prester går gjennom en stor bredde av Bibelen, men workshopen utfordret meg på å tenke gjennom hvilke bibeltekster jeg tar med i andre sammenhenger enn gudstjenesten.

En alvorlig situasjon – og et viktig satsningsområde

Bendik Vollebæk fremhever særlig Nick Shepherds hovedforedrag. Shepherd har ledet flere av Church of Englands satsninger på barn og unge.

– Nick Shepherd tegner et bilde det er verdt å ta på alvor: Kirken opplever at yngre generasjoner forlater fellesskapet i raskere tempo enn noensinne. Det henger også sammen med at bare 35% av anglikanske foreldre syntes det var viktig å gi troen videre (i motsetning til 65% som syntes «good manners» var viktig).

Med henvisning til Charles Taylor’s A Secular Age viser Shepherd at unge mennesker slipper ikke unna å ta valg når det gjelder sine livssyn. Man kan ikke bare ubevisst vokse inn i en enhetskultur, den muligheten finnes ikke lenger. Presset på troen er imidlertid ikke like stort hele livet. Han beskriver «adolescence as a pressure point». Det betyr at det i denne perioden veldig mange tar valg som gjelder resten av livet, og her må Kirken satse for å gi muligheten til å bli del av et kristent fellesskap.

Refleksjoner fra en norsk folkekirke

Shepherd mener likevel at ungdom har et minst like stort behov som før for fellesskap som gir mening, praksiser og erfaringer. Han avrunder sin konferanserapport med noen refleksjoner fra sitt ståsted som prest i en norsk drabantby:

– Plassert i en norsk drabantby, tenker jeg at Nick Shepherd understreker hvor viktig det er å tenke helhetlig om menighetens ungdomsarbeid. Trosopplæringstiltakene er viktige i en situasjon der kunnskapen om kristen tro er mindre enn før og den jevne oppslutningen lavere. Da er det viktig med disse dosene som trosopplæringsreformen gir gjennom sine punkttiltak.

Samtidig er det av stor betydning at det finnes kontinuerlige fellesskap som deltakere på disse tiltakene kan gå inn i. Det er da læring og dannelse virkelig kan skje. Dette er ikke kristne fellesskap som skal være bobler, adskilt fra resten av ungdomskulturen. Kirkens oppgave er å hjelpe unge mennesker til en skjelning –til å se hvordan Gud er aktiv i alt, ikke bare innenfor Kirkens vegger eller i det «overnaturlige». «Finding God’s story everywhere in life» – det er et av Kirkens store kall, ifølge Nick Shepherd.