foto: Bispemøtet

foto: Bispemøtet

Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen hva reformene i 2012 og 2017 har betydd og med særlig vekt på perspektiver fremover mot ny kirkeordning.

Seminaret finner sted på Kirkens hus i Oslo, onsdag 3. mai kl.12.15-15.30.

Innlegg ved generalsekretær Christofer Solbakken, Bispemøtet og professor Harald Hegstad, Menighetsfakultetet.

Debatt med kort innledning ved fagsjef (fung.) Per Kristian Aschim, Presteforeningen.

Påmelding innen 26. april 2017 til rb797@kirken.no.

Emneknagger

Kirkeordning