Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar 24. mai 2018 kl. 12.00-15.30 i Oslo bispegård, St. Halvardsplass 3, Oslo. Seminaret har tilknytning til Kulturdepartementets høringsforslag til ny trossamfunnslov og den senere rettsutviklingen for Den norske kirke.

Temaet som belyses er

Den norske kirke mellom lovhjemlet egenregulering og privat autonomi. Hva er status etter kirkelovreformen i 2016? Hva innebærer Kulturdepartementets høringsforslag om ny trossamfunnslov?

Fra statskirke til fri folkekirke: Utviklingen av den rettslige reguleringen av Den norske kirke de senere år.

Seminaret er gratis for medlemmer i Norsk Selskap for Kirkerett.
Kr. 250,- for ikke-medlemmer.

Påmelding innen 16. mai 2018 til rb797@kirken.no.