Presteforeningens leder, Martin Enstad

Foto: Helene Slinning

Presteforeningens leder, Martin Enstad

Foto: Helene Slinning

Jubel over flere prestestudenter

Det er en sommerbrun og fornøyd leder av Presteforeningen, Martin Enstad, som kommenterer de gode tallene fra Samordnet opptak.

— At 65 unge mennesker har presteutdanning som førstevalg, er en god nyhet. Nå blir oppgaven å fokusere på øket søkning i årene som kommer, samtidig som det er viktig å beholde studentene gjennom studieløp fram til ordinasjon og prestetjeneste.

Enstad peker blant annet på følgende faktorer når han skal forklare de gode tallene.

— Det har hjulpet med et større fokus på rekruttering. I tillegg tror jeg også at dette er en frukt av trosopplæringsreformen. Studentene som starter nå, har de siste ti-tolv årene møtt en kirke med et øket og bredt fokus på barn og unges trosopplæring.

Presteforeningens leder legger vekt på at menigheten selv må se – og utfordre til tjeneste.

— Det er få rådgivere på skolen som sier: «Kanskje du skulle bli prest?» Derfor er det så viktig at menighet og prester er tydelige på dette.

Enstad er også opptatt av studieløpet for de nybakte teologistudentene.

— Det er et langt studium og alle som har gjennomført det, har hatt tunge perioder. De færreste klarer å ha like stort engasjement for alle fagene og studiet utfordrer i perioder egen tro. Utfordringen er derfor å ha en tett kontakt mellom kirke og student gjennom studieløpet.

Sommervikartjenesten er ifølge Enstad en annen viktig nøkkel.

— Sommervikarene er prestedømmenes VIP-vikarer. De er framtidens arbeidstagere. Bispedømmene bør derfor ha et stort fokus på disse. Sommervikarene må få god oppfølging og gode vilkår. Studenter jobber om sommeren også fordi de trenger penger. Derfor er det viktig at ikke lønn forsvinner i bil, hybel og andre kostnader knyttet til vikariatet.

I tillegg er Enstad opptatt av at relasjonen mellom student og hjemme-menighet må være tett og god.

— Menigheten som har en av sine ungdommer som prestestudent, må se dem og ta vare på kontakten. Finne måter å uttrykke glede og stolhet over dette.

Avslutningsvis peker Presteforeningens leder på foreningens oppgave overfor de nye studentene.

— Vi skal fokusere på viktigheten og gleden over prestetjeneste, det dypt meningsfulle, morsomme og viktige ved å være prest. Vår særlige oppgave i dette er fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal ha fokus på lønn, skille mellom arbeid og fritid og prestens rolle i framtidens kirkeordning.