Info-møte om jobbsøking – for studentmedlemmer

Mandag 1. mars kl 15-16.30 inviterer Presteforeningen til et info-møte om det å søke prestejobb i Den norske kirke. Møtet vil foregå på Zoom.

Møtet er åpent for alle studenter som er medlem i PF, og er særlig aktuelt for deg som går på praktikum eller som nærmer deg slutten av studiene. Kanskje er du allerede i gang med å søke jobb?

Vi snakker om

I møtet treffer du

Nils Jøran Riedl, stiftsstyreleder for Presteforeningen i Sør-Hålogaland bispedømme. Nils er hovedtillitsvalgt for PF i sitt bispedømme og er ansattrepresentant i bispedømmets intervjugruppe og innstillingsråd. Han har dagsfersk erfaring fra tilsettingsprosesser!

Anna Grønvik, generalsekretær. Anna har lang fartstid i PF, både som tillitsvalgt i Hamar og Oslo bispedømmer, der hun var med på mange tilsettinger, og som ansatt i sekretariatet med rådgivning overfor medlemmer.

Meld deg på før 26. februar

Møtet er eksklusivt for PFs medlemmer, og du får mulighet til å stille spørsmål underveis. Vi gjør opptak av den delen av møtet der Nils og Anna gir en innledende presentasjon. Denne blir gjort tilgjengelig for deltakerne i møtet i etterkant, sammen med pdf av kurs-filene.

Ikke mulighet til å delta? Meld deg på og kryss av for at du ønsker å få materialet tilsendt.

Meld deg på innen fredag  26. februar – så får du tilsendt lenke til møtet senest 1. mars.

Ikke medlem?

Meld deg inn før påmeldingsfristen til møtet går ut 26. februar 😊. Studentmedlemskap koster 100 kroner i semesteret. Les mer om medlemskapet og andre medlemsfordeler her.

Husk å melde deg på kurset også!