Hovedtariffoppgjørene utsettes til høsten 2020

Partene i arbeidslivet tar ansvar, og i alle tariffområder hvor Presteforeningen har medlemmer er det inngått protokoller om prolongering av hovedtariffavtalene og oppstart i tariffoppgjørene over sommeren. Dette innebærer at bestemmelsene i dagens tariffavtaler og underliggende overenskomster gjelder fram til 15. september.

I protokollen som er inngått med KA heter det følgende:
«Situasjonen med spredning av koronaviruset har blant annet ført til at frontfagsforhandlingene er utsatt til over sommeren. Som følge av dette er partene på KA-området enige om at HTA for Den norske kirke, HTA for organisasjonsmedlemmer (for de fagforeningene som er part i denne) samt særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke videreføres til 15.09.2020. Avtalene utløper uten ny oppsigelse. Forhandlingene tas opp igjen etter sommeren – partene blir enige om tidspunkt når situasjonen fremover er mer avklart.»

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Lønn