Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske kirke 1.5.2014-31.12.2017. Avtalen er prolongert ut 2021.