Høring om mulig felles organisasjon

Sentralstyret i Presteforeningen vil 6. februar 2023 sende ut en høring til foreningens organisasjonsledd og medlemmer. Hovedspørsmålet er om det skal jobbes videre mot en mulig ny felles organisasjon med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Arbeid med å utrede en slik organisasjonsmodell har pågått siden våren 2022. 

De tillitsvalgte er allerede blitt oppfordret til å sette av et møtepunkt for sitt organisasjonsledd i høringsperioden som er 8. februar – 10. mars. Har du ikke hørt noe om møte i ditt lokallag (eller andre organer), ta gjerne kontakt med tillitsvalgte eller kollegene for å sette opp et tidspunkt.  

Det er viktig for oss at medlemmene snakker sammen om høringsforslaget. Derfor retter høringen seg primært mot lokallag og andre organisasjonsledd. Ettersom ikke alle medlemmer har et lokallag, vil det være mulig også for enkeltmedlemmer å svare.   

Høringsdokumentene vil bli sendt til alle medlemmer på den e-postadressen som er registrert i medlemssystemet, mandag 6. februar. 

Informasjonsmøter

I tillegg til det skriftlige materialet tilbyr vi tre informasjonsmøter: 

Alle møtene blir digitale, og lenke til møtene sendes ut sammen med høringsmaterialet 6. februar. 

Kategorier

Aktuelt