Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

«Hør nå godt nytt» – Mikkelsmesskonferansen 2019, 25.-26.9.2019

Den årvisse Mikkelsmesskonferansen finner sted 25.-26. september 2019 i Trondheim.

Årets tema er «Hør nå godt nytt» – Ordets liturgi i Bokens år, og handler om Ordets del i gudstjenesten.

Blant foredragsholderne er Merete Thomassen, Halvor Nordhaug, Kjell Arne Morland, Hege Roaldstveit Lønning, Berit Tversland, Tone Synnøve Steinkopf og Hans Johan Sagrusten. Tematisk spenner det fra preken, liturgisk perspektiv på ordets del til tegnspråkpoesi, bibelske salmer og «teknologihistorie» om Bibelen.

Bokåret markeres ved oppmerksomhet om «Missale Nidrosiense» fra 1519. Arne Aspeland vil fortelle om funnet av et eksemplar av denne boka i Oppdal prestegård.

Nærmere opplysninger om program og påmelding finner du her.

Pris: kr. 1750,- ved påmelding innen 2. september.
Fra 3. september er prisen 1950,-.