HEL-konferansen 2019, 12.-13.11. i Kristiansand

Landskonferansen for kirkens inkluderingsarbeid, HEL 2019, arrangeres i år for femte gang.

Stedet er Lund kirke i Kristiansand, i dagene 12.-13. november.

«Konferansen ønsker å løfte frem mennesker med funksjonsnedsettelse som en ressurs for kirken. Den setter søkelys på menneskeverdet og et samfunnssyn som lar alle mennesker være bidragsytere og deltagende, ikke først og fremst ut fra hva vi kan gjøre, men ut fra mennesket som skapt i Guds bilde.»

Mer om konferansen finner du her.

Informasjon om påmelding og program finner du her.