Biskop emeritus Georg Hille ble 99 år. Foto Hamar bispedømmeråd.

Biskop emeritus Georg Hille ble 99 år. Foto Hamar bispedømmeråd.

Georg Hille til minne

Biskop emeritus Georg Hille døde 14. juli 2023, 99 år gammel. Hilles kirkelige tjeneste vekslet mellom administrasjon og styringsoppgaver og prestetjeneste.

Presteforeningen var Hilles første fulltids arbeidsplass. Han var Presteforeningens første ansatte sekretær i årene 1951 til 1956, og bygde opp en profesjonell sekretariatsfunksjon i foreningen. Han var også assisterende generalsekretær i Det norske Bibelselskap en del av perioden. Etter en kort periode som vikarprest i Korskirken i Bergen i 1956, ble han kallskapellan i Oslo domkirke og sokneprest i Lom fram til han ble direktør i Kirkerådet i 1970. Også som menighetsprest engasjerte han seg i Presteforeningen. Han var medlem av Presteforeningens sentralstyre i 1960–1963, og i landsstyret i 1964–1968.

Hille var en organisatorisk og administrativ pioner i kirken, både som sekretær i Presteforeningen og Bibelselskapet, men ikke minst som Kirkerådets første direktør fra 1970 til 1974. Også som biskop i Hamar fra 1975 til 1993 bidro Hille til organisasjonsutvikling. Hamar bispedømme var i Georg Hilles tid som biskop et foregangsbispedømme i utviklingen av bispedømmeadministrasjonen. Hille var også leder for utredningen av Den lokale kirkes ordning (NOU 1989: 7), som la grunnlaget for selvstendiggjøringen av soknet som kom med Kirkeloven av 1996.

Samtidig som Hille regnet styringsoppgavene i kirken som en nådegave og en kirkelig tjeneste, var han også god forkynner og samtalepartner. Gjennom hele liturgireformene fra 1976 til 1992 var han medlem av styret i Verbum forlag, fra 1982 som leder. I denne perioden ble både høymesseliturgien av 1977, Norsk salmebok av 1985 og gudstjenestebøkene fra 1992 utgitt.

Georg Hille har satt spor i Presteforeningens organisasjon, både direkte gjennom sitt arbeid og sine verv i Presteforeningen, og gjennom hans ledelse og omsorg for prestene som biskop. Det er ikke tilfeldig at biskop Hille lot en av sine stiftskapellaner være leder av Presteforeningen. Hille var en ryddig og ordentlig kirkeleder med gode relasjoner til prestene og deres tillitsvalgte. Ikke minst hadde han en evne til samtale i øyenhøyde enten det var med prester, andre kirkelige ansatte, menighetsrådsmedlemmer eller folk flest.

Fred over Georg Hilles minne.

Kategorier

Aktuelt