Ill.foto fra Generalforsamlingen i Alta 2015

Ill.foto fra Generalforsamlingen i Alta 2015

Generalforsamlingen 2018 er satt

Presteforeningens 51. generalforsamling er satt. 162 delegater fra hele landet og alle tariffområder er samlet under mottoet «Sammen i endring».

Generalforsamlingen ble åpnet 12.mars kl 13, og avsluttes 14.mars kl 13. Ved konstitueringen av forsamlingen ble det valgt et dirigentskap bestående av Ingvild Knudsen Hammernes (hoveddirigent), Svein Runde og Ingvild Bjørnøy Lalim.

Generalforsamlingen skal vedta foreningens strategi- og handlingsplan for de neste tre årene, revidere foreningens lover og velge nytt sentralstyre. Du finner sakspapirer og program her.

Presteforeningen er glad for at representanter for våre kolleger i Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund, samt nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke, bispemøtets preses og Kirkerådets leder og direktør har takket ja til invitasjon om å delta på generalforsamlingen.

Tirsdag 13.mars vil Fredrik Saxegaard, førsteamanuensis og praktikumsleder ved Menighetsfakultetet, holde hovedforedrag om presten som leder. I programmet blir det også plass til kurs om aktuelt lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen og pensjon.

Vi ønsker delegatene lykke til med forhandlingene!