Foto fra unsplash.com

Foto fra unsplash.com

Frie internasjonale stipend 2019

Hvert år utlyser presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000,- (maks. støttebeløp per stipendiat kr. 20 000,-). Fra 2019 er det to årlige søknadsfrister, 15.3. og 15.9. Ca. halvparten av rammen tildeles hvert semester. Presteforeningens fagavdeling tildeler stipendet. De siste årene har det vært prioritert å støtte flere søknader med et mindre beløp hver.

Målsetting/krav

Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge, enten det dreier seg om studieopphold, studiereiser, utvekslingsprogrammer eller liknende. Søkerne må legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett for opplegget. Når søknaden gjelder prosjekter som inngår i studieopplegg, forventes bekreftelse fra veileder.

Stipendmidlene skal benyttes innen 1. juli året etter tildelingsåret. Stipendet kan brukes i forbindelse med studier innen rammen av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Søkere må være medlem av PF.

Etter gjennomført prosjekt sendes en kortfattet rapport til Presteforeningen.

Søknad

Søknaden bør inneholde kort om motivasjon/begrunnelse, opplegg/program, eventuelt kontakter/faglige ressurser, opplysninger om en søker støtte til samme prosjekt fra andre instanser og budsjett for opplegget. Oppgi kontonummer og ønsket tidspunkt for utbetaling.

Søknadsfristen høsten 2019 er 15.9. Stipendsøknad sendes til Presteforeningen på e-post: anne.beate.tjentland@prest.no, eventuelt i vanlig post til Presteforeningen. Søknad om permisjon/støtte fra arbeidsgiver må sendes arbeidsgiver.

Kontaktperson er: Anne Beate Tjentland, anne.beate.Tjentland@prest.no, eller tlf. 480 67 955.