Anna Grønvik, generalsekretær i Presteforeningen

Anna Grønvik, generalsekretær i Presteforeningen

Første kvinnelige generalsekretær

– En viktig drivkraft for meg har også vært at jeg arbeider for andres sak, og ikke for meg selv. Når det handler om medlemmene våre har jeg ikke tenkt å gi meg.

Anna Grønvik (43) er Presteforeningens nye generalsekretær, og prest.no har tatt en prat med henne.

PF er en viktig og spennende organisasjon

–  Du kjenner organisasjonen godt – både som tillitsvalgt og ansatt.
Hva gjorde at du ønsket å bli Presteforeningens nye generalsekretær?

– Først og fremst fordi PF er viktig for enkeltmedlemmer og for prestefellesskapet. Jeg har vært tillitsvalgt så godt som hele tiden jeg har vært prest, og PF har vært viktig for meg personlig. Ønsket om å bli generalsekretær har vokst fram gradvis, og nå vil jeg være med å videreutvikle organisasjonen i denne rollen.

–  PF er en spennende organisasjon, som er både kompleks og enkel på samme tid. Vi favner bredt, både teologisk, geografisk, aldersmessig, og ved at våre medlemmer innehar ulike typer prestestillinger. Dette en viktig del av vår identitet og styrke. Samtidig er PF en ganske liten fagforening, og den største andelen av medlemmene jobber innenfor én virksomhet.

Samspill skaper engasjement

–  Presteforeningen søkte etter en generalsekretær med initiativ, kreativitet og gjennomføringskraft – og valgte deg. Hvordan tror du vi i Presteforeningen vil merke disse egenskapene dine?

–  Når jeg blir engasjert, bobler jeg over av ideer. Som person er jeg løsningsorientert og har en sterk stå-på-vilje. Det betyr ofte at jeg ikke gir meg før jeg enten finner en løsning eller skjønner hvorfor det ikke går.

Noe av det jeg setter mest pris på ved å jobbe i PF er samspillet med tillitsvalgte og ansatte om en konkret problemstilling. Inn i dette kan jeg bruke både mitt initiativ og min gjennomføringskraft og bidra til gode løsninger. En viktig drivkraft for meg har også vært at jeg arbeider for andres sak, og ikke for meg selv. Når det handler om medlemmene våre har jeg ikke tenkt å gi meg!

–  Det har gått to måneder siden du ble ansatt, og du har fått litt tid til å fordøye ansettelsen. Hva gleder du deg til?

–  Jeg har allerede begynt å glede meg til generalforsamling i mars 2021. Dette blir første gangen jeg som generalsekretær kommer til å treffe så mange tillitsvalgte ansikt til ansikt. For meg er kontakten med de tillitsvalgte noe av det aller mest spennende og morsomme med å jobbe i en fagforening.

Jeg gleder meg også til å fortsette å arbeide med kollegene i PFs sekretariat. Jeg setter stor pris på å ha Ole-Johs som en ressurs i sekretariatet fram til neste sommer. Han har vært generalsekretær i hele min PF-tid og jeg har lært veldig mye av ham. Det er godt å gå inn i jobben og vite at han er der og kan dele av sin erfaringsrikdom både i det daglige arbeidet og fram mot GF.

Utfordringer og muligheter

–  Hva tror du er de største utfordringene Presteforeningene vil stå overfor framover?

–  En av de største utfordringene er hvordan vår egen organisasjon skal se ut i framtiden. Fordi en så stor del av vår yrkesaktive medlemsmasse er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, vil vi naturlig bli påvirket av de endringer som måtte skje i kirkens organisering.  

Det igjen vil påvirke tillitsvalgtopplæringen vår. Jeg tror det er kjempeviktig at vi fortsetter å utvikle tillitsvalgtopplæringen, slik at den er relevant, tilgjengelig, og bidrar til motivasjon. De tillitsvalgte er førstelinjetjenesten, de er PF lokalt – i møte med både medlemmer og arbeidsgiver, og vi skal bidra så godt vi kan til å styrke dem gjennom kursing og veiledning.

En tredje utfordring er å være en god fagorganisasjon for medlemmer med andre ansettelsesforhold enn Den norske kirke. I og med at disse er i mindretall, kan de få mindre oppmerksomhet enn den store gruppen menighetsprester. For meg er det viktig at vi kjenner og ivaretar bredden av medlemsmassen vår.

Som du allerede har sagt favner Presteforeningen en bred medlemsmasse både i type arbeid, ansettelsesforhold og i teologiske ståsted. Som generalsekretær skal du bidra til at organisasjonen holdes sammen. Hva vil du vektlegge for å være en samlende generalsekretær?

– Helt fra begynnelsen i 1900 har Presteforeningen favnet bredt. Dette er en tradisjon vi er stolte av og som jeg gjerne vil bidra til å videreføre. Det viktigste for en fagforening er at det enkelte medlem opplever seg ivaretatt – og får den støtten som trengs innenfor rammen av det som er foreningens oppdrag.

Jeg tror det er viktig at vi rekrutterer et mangfold av tillitsvalgte for på den måten å tilrettelegge for at ulike stemmer i organisasjonen blir hørt. Vi har for eksempel allerede en rekke fagutvalg for ulike spesialgrupper, som nettopp har til oppgave å ivareta interessene til sin gruppe inn i PFs organisasjon, og bidra til å utvikle det kollegiale fellesskapet.

–  Du startet spalten «Måneden medlem» på Prest.no. Noen av spørsmålene der kan passe å stille deg også:

–  Hva inspirerer deg i jobben?
–  Menneskene som jeg jobber sammen med og menneskene som jeg jobber for. Det er mye engasjement blant Presteforeningens medlemmer, tillitsvalgte og ansatte og det er det som gjør det morsom å jobbe her.

–  Hvordan kopler du best av?
– 
Jeg kopler best av ute i kontakt med naturen, enten det er skogstur eller hagearbeid på hytta. Jeg har jo tross alt vokst opp langt inne på Krokskogen.

–   Og til slutt – i anledning markeringen av 150-års jubileet for Landstads salmebok – Hva er favorittsalmen din?

–  Jeg tror det må bli «Vi rekker våre hender frem». Den passer alltid. Den uttrykker både sårbarheten og styrken i det å være menneske i Guds verden.

Takk og lykke til!

Kategorier

Aktuelt