Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Foreslå kandidater til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Til høsten er det valg av nytt FAPH (Presteforeningens fagutvalg for prester i helsesektoren). Vi ønsker forslag til kandidater. De foreslåtte må på forhånd ha blitt spurt om de er villige til å stille til valg, og de må være medlem i Presteforeningen.

Forslag sendes på mail til: ellen.l.haga@gmail.com innen 1. august.

Fagutvalgets oppgaver er beskrevet i mandatet som ble revidert av Presteforeningens representantskap i juni 2018.