Kristian Mollestad, forhandlingssjef Foto: Helene Moe Slinning

Kristian Mollestad, forhandlingssjef Foto: Helene Moe Slinning

Fare for streik i kirken

Tariffpartene i kirken er innkalt til mekling hos riksmekleren 10. og 11. desember, etter at det ble brudd i tarifforhandlingene i slutten av oktober.

Dersom meklingen ikke fører fram innen fristen fredag 11. desember kl 24.00 vil de seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) ta ut 16 kirkeansatte i streik fra morgenen av lørdag 12. desember.

Flere yrkesgrupper i kirken er berørt

Det er ti fagforeninger som skal til mekling sammen med KA. Blant disse er det seks Unio-forbund: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet. De andre forbundene som er del av meklingen er Kirkelig undervisningsforbund, Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen. Til sammen organiserer disse 10 forbundene et stort flertall av de kirkeansatte som er medlem i en fagforening. Flere yrkesgrupper i kirken er berørt, både prester, diakoner, kateketer og organister er en del av meklingen. Til sammen har de ti forbundene et planlagt uttak på 30 personer.

-Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Det første streikeuttaket er i hovedsak gjort i menigheter i Oslo bispedømme. Døvekirken er ikke berørt av streikeuttaket.

-Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik, men vi kan dessverre ikke unngå at brukere av kirkens tjenester også vil bli berørt enkelte steder. Det kan blant annet bety at gudstjenester og andre aktiviteter blir avlyst, og at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med lokal menighet, forteller Mollestad.

Her kan det bli streik

Ved en eventuell streik vil uttaket av Unio-forbundenes medlemmer kunne merkes på disse arbeidsstedene fra 12. desember:

Pressekontakter

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf 990 18 742
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf 970 64 642

Relaterte artikler

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte sammen med Kirkelig undervisningsforbund å bryte lønnsforhandlingene med KA torsdag 29. oktober. Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10.-11. desember.

More-button

Kategorier

Aktuelt