Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Etiske dilemma ved livets slutt, Dagskurs Norsk kristelig legeforening 1.3.2019

Norsk kristelig legeforening arrangerer dagskurs om Etiske dilemma ved livets slutt.

Tid: 1. mars 2019 kl. 9-17

Sted: Soria Moria, Oslo.

Bidragsytere er Gunhild Holmaas, Morten Magelssen, Torbjørn Folstad, Olav Fredheim og Morten Horn.

Påmelding til NKLF innen 10. februar 2019.

Pris: 1600,-.

Nærmere om påmelding og program: Følg lenken nedenfor.