Enighet i hovedoppgjøret i Virke

Det ble torsdag 6.9.18 oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som er oppnådd i KS, Staten og Spekter for tilsvarende virksomheter.

– Resultat er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med at vi har kommet til et resultat. For oss er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene, sier forhandlingsleder for Unio-forbundene, Kari Tangen.

Unio-forbundene forhandlet for sine 6 500 medlemmer i Virke parallelt med organisasjonene i LO, YS og Akademikerne. Resultatet er nå anbefalt og skal nå vedtas i de respektive forbund.

Presteforeningens medlemmer i Virke

Presteforeningens medlemmer i dette tariffområdet jobber hos arbeidsgivere som er ideelle virksomheter, som Kirkens Familievernkontorer, Blå Kors og KFUK-KFUM; privat spesialisthelsetjeneste, som institusjoner innenfor rus og psykiatri og private sykehus – for eksempel Diakonhjemmet og Haraldsplass sykehus; private høyskoler som VID Vitenskaplige høgskole og Menighetsfakultetet. Også Sjømannskirken ligger under Virke. Presteforeningen har ca. 140 medlemmer i tariffområdet Virke.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Hovedtariffavtale