«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

«Chaplaincy på norsk» er en konferanse om tros- og livssynsbetjening i forsvaret, kriminalomsorgen og helsevesenet. Den følger opp en tilsvarende konferanse som fant sted i oktober 2016.

Konferansen finner sted 1. februar 2018 kl. 09.00-17.00
Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo.

Vinterens konferanse tar opp spørsmål som: «Er det plass til religion og livssyn i institusjoner?», «Tros- og livssynsbehov hos pasienter, soldater og innsatte», «Erfaringer fra livssynsminoriteter» og «Eksistensiell usikkerhet og sårbare personer.» Det blir dialogverksteder om «Kompetanse og utdanning», «Forankring og representasjon», «I møte med vold og ekstremisme», «Felles seremonier og tros- og livssynstjeneste».

Blant innlederne er likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, overlege og professor Vegard Bruun Wyller, psykiater og professor Sverre Varvin, førsteamanuensis Anne Hege Grung, rådgiver Lars-Petter Helgestad, spesialrådgiver Anne Sender, Sumeet Singh Patpatia og Egil Lothe.

Arrangører er:
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Oslo universitetssykehus
Feltprestkorpset
Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet
Human-Etisk Forbund