Brudd i forhandlingene med KA

En uke på overtid ble det fredag 29.juni brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene i Unio, LO og YS, samt Kirkelig undervisningsforbund.

–Forhandlingene har vært svært krevende, og det har ikke vært mulig å komme fram til et resultat vi kunne akseptere. Underveis i forhandlingene har vi strukket oss langt i et forsøk på å komme fram til en løsning. Vi la til slutt et forslag på bordet der noen av de krevende elementene var flyttet til en partssammensatt gruppe. Dette ble avvist av KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingssjef i Presteforeningen og forhandlingsleder i Unio KA.

Fordi man ikke har kunnet komme til enighet vil man be riksmekleren om assistanse til å finne en løsning. Oversendelse av saken til mekling skjer først over sommeren. Tidspunkt for eventuell mekling er derfor ikke kjent.

Kategorier

Aktuelt