Bokomtaler: Kort og godt om reformasjonen

Nytt på dansk om reformasjonens virkninger: Eksistensens reformasjonsserie

Hvilke virkninger har reformasjonen hatt på våre liv, på samfunnet og kulturen? Det danske forlaget «Eksistensen» gir ut en serie små hefter skrevet av gode fagfolk. Hittil har det kommet to hefter, og ytterligere to er på beddingen. Heftene finnes også som e-bøker.

CHvorfor er vi så eneståendehristian Hjortkjær: Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og individet, Eksistensen, København 2016, 81 sider.

Er Martin Luther opphavsmann til den moderne individualismen? Forfatteren går etter to kilder til det moderne synet på individet. Det selvberoende individ fører han tilbake til renessansen, mens Martin Luthers individ er et splittet og avhengig individ.

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er vi så glade for statenDitlev Tamm: Hvorfor er vi så glade for staten? Om reformationen og retten, Eksistensen, København 2016, 66 sider.

Hvilke konsekvenser har reformasjonen hatt på retten? Det tydeligste eksempelet er at det går an å bli skilt. Samtidig har de lutherske stater utviklet noen særpreg. Professor i rettshistorie, Ditlev Tamm, skriver om reformasjonen og retten, om Luthers og Melanchthons betydning, og om den lutherske stat.

«Eksistensen» er en fusjon av de tidligere forlagene Aros, Anis, RPF, Alfa og Unitas.

 

 

 

 

 

 

To nye hefter kommer i løpet av juni 2016.

Hvorfor er vi så rige og lykkeligeHvorfor taler vi dansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luther i kortform

Niels Henrik Arendt: Frihed. Martin Luther i kortform, ANIS, Fredriksberg 2015, 85 sider.

Dette heftet er en kort innføring i sentrale lutherske spørsmål, belyst med korte utdrag av Luthers egne skrifter. Hensikten er å få fram den innflytelsen Luther fikk og også har fram til vår tid. Samtidig underslås det ikke at Luther levde for et halvt årtusen siden, og at denne avstanden i tid og omstendigheter må tas med i betraktning når man leser Luther. Hvert kapittel avsluttes med en refleksjon over hva som forbinder Luthers tanker med vår tid. Forfatteren var biskop i Haderslev til 2013, og døde før heftet ble publisert.