Bokomtale: Troshåndboka

Troshåndboka, Vårt Land forlag 2020

«Den perfekte gaven til konfirmanten, den som skal døpes eller den som vil lære det grunnleggende om kristendommen. En bok å vokse med». Slik beskriver forlaget selv boka på papiromslaget som omslutter den.

Variasjon og mangfold

Selv er jeg usikker på om denne beskrivelsen er helt treffende. Boka består av 18 kapitler skrevet av 18 forskjellige forfattere, om sentrale temaer i kristen tro. Det gir stor variasjon, selv om alle kapitlene er bygget opp rundt den samme firedelingen – vite, kjenne, gjøre og reflektere.

Det som er bokas styrke, nemlig mangfoldet av forfattere og innfallsvinkler, er kanskje også bokas største svakhet. For det er vanskelig å peke seg ut én spesifikk målgruppe for denne boka. Den største utfordringen er at språket er svært varierende, og en del av kapitlene oppleves som språklig og teologisk for tungt, i alle fall om man gir denne boka til konfirmanter. Tematikken er godt tilrettelagt for kirkefremmede, men språket forutsetter dessverre i en del av kapitlene litt for stor bakgrunnskunnskap. Det gjør at jeg er redd en del viktige og gode poenger ikke når frem. Det er der ord og uttrykk forklares med et «verdslig» språk, og der det ikke antas at leseren har kjennskap til bibelfortellinger og nøkkelpersoner fra før, at jeg føler boka oppnår mest det den ønsker å gjøre; å gi en innføring i viktige temaer innenfor den kristne tro. Der fungerer den også som en tolkningsnøkkel, og ikke bare en teologisk opplæring.

Hva slags bok? For hvem?

Jeg var imidlertid på et seminar om denne boka under UKT-konferansen 2020, der hovedredaktør Åste Dokka og flere av forfatterne bidro. Der ble boka heller lagt frem som en slags ressursbok, enten for de som skal jobbe med ungdommer, eller for konfirmanter som etter hvert som de vokser til ønsker å utdype den kunnskapen de fikk med seg gjennom konfirmanttiden. Dette føler jeg er en bedre retning for boka. Temaene som tas opp er både aktuelle og grunnleggende for den kristne tro, og selv om en del av kapitlene nok fordrer at man har en viss bakgrunnskunnskap og kjennskap til kristne ord og uttrykk, gir de likevel lettfattelig informasjon og gode innspill. Som inspirasjon til den som skal holde konfirmantundervisning, kan den være en perle.

Som nevnt er det stor variasjon i kapitlene. Noen er teologiske utgreiinger av ord og uttrykk vi bruker i kristen tro og lære. Noen er refleksjoner rundt samfunnet vi lever i, og det å tro på Gud midt i vår hverdag. Noen kapitler trekker frem små historier fra levd liv, eksempelfortellinger som utdyper temaet som behandles. Felles for alle kapitlene er at det skinner klart igjennom den bestillingen forfatterne har fått, og som også trekkes fram i bokens forord: «De har ikke fått i oppgave å skrive en lærebok, men nærme seg det som brenner mest for dem.» Det gjør at kapitlene oppleves som ekte og ærlige, uavhengig av hvilken leser de retter seg mot. Mangfoldet og variasjonen gjør også at selv om ett kapittel ikke treffer, kan man oppleve at andre kapitler treffer desto bedre.

En håndbok

Hvert kapittel har altså de fire hoveddelene vite, kjenne, gjøre og reflektere. Kanskje er det særlig gjøre-delen som vil treffe de som er ute etter nettopp en troshåndbok. For hvordan skal den kunnskapen man presenteres for under vite- og kjenne-delen, få betydning for meg personlig? Jo, da må jeg handle og erfare. Og her opplever jeg kanskje også at boka samlet sett treffer mest mot de som ikke er så kjent med kristendommen fra før, tipsene er konkrete, de krever lite, og er dermed overkommelige uansett hvilken bakgrunn og forutsetninger man har.

Boka har også et bredt nedslagsfelt hva gjelder kirkesamfunn. Her er forfattere med ulik bakgrunn og tilhørighet, i tillegg til at det for eksempel i kapittelet om nattverd trekkes frem ulike nattverdspraksiser og ikke bare Den norske kirkes. Dette gir også boka et større anvendelsesområde.

Alt i alt synes jeg «Troshåndboka» er en god bok for den rette leseren. Den er en svært nyttig ressurs for den som søker en lettfattelig måte å formidle temaer som ellers kan oppfattes som tunge og vanskelige å sette ord på, som dåp og nattverd, treenigheten, og liv og død, skapelse og inkarnasjon. Den gir også gode råd for hvordan leve ut troen gjennom blant annet bønn, gudstjeneste, etikk og overgivelse. Selv om den i sin helhet nok passer bedre for unge voksne enn for ungdommer, kan den helt sikkert finne sin leser også blant den yngre garde – men for mange i denne aldersgruppen er stoffet kanskje lettere tilgjengelig dersom det formidles av en voksen som har tygd litt videre på bokas innhold.