Bokomtale: Relevant reformasjon

Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Christian Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?, Verbum forlag 2017

Svært mange har nok fått med seg at det i år feires 500 årsjubileum for reformasjonen i 2017. Hva dette innebærer, og hva vi i dag ser av spor fra denne i kirke og samfunnsliv, kan være vanskeligere å få med seg. Relevansen av en opprørsk munk sin revolusjon, er ikke alltid like fremtredende for alle av oss. Dette klarer boka «Trådene i samfunnsveven» å gjøre noe med. Gjennom ulike innspill fra en bredt sammensatt gruppe fagfolk, kommer reformasjonen og dens relevans for både vår samfunnsutvikling og for kirkeliv tydelig frem. For min del var boken viktig for å se et større bilde og for å bli påminnet om bakgrunnen og opprinnelsen til mange av de institusjoner og goder vi i dag ser på som en selvfølge.

Det er en styrke med denne samlingen av ulike innspill, at det ikke bare er representanter fra kirkens innerste sirkler som bidrar. Språket i artiklene er forståelig selv om man ikke har teologi eller kristendom hovedfag. Dette uten at det oppleves som bare kjent stoff for de av oss som har studert denne reformasjonen på den ene eller andre måte. En artikkelsamling som dette, kan ikke og skal ikke bedrive dypdykk i historien, men leverer gode og viktige innspill ut fra en enkelte forfatters faglige ståsted.

«Trådene i samfunnsveven» har etter min mening en svakhet i at den kun har to kvinner som bidragsytere. Dette ikke til forkleinelse for de mannlige artikkelforfatterne, men det hadde etter min mening gitt et enda større og mer sammensatt bilde av reformasjonens relevans dersom flere kvinner også hadde kommet på banen med sine innspill. Reformasjonen hadde stor betydning for blant annet likestilling, og den rolle Katharina von Bora spilte kunne med fordel ha vært omhandlet og skrevet om. Det er uansett alltid en styrke å ha både mannlige og kvinnelige bidragsytere, og her kunne redaktørene lagt seg noe i selen for å finne flere kvinner.

Når det er sagt, vil jeg anbefale «Trådene i samfunnsveven» for både de med mye kunnskap om reformasjonen og for de som i utgangspunktet opplever Luther og hans liv og levnet som relativt fjernt og kjedelig stoff. Dette er et godt bidrag til reformasjonsjubileet og en viktig påminnelse om den relevans Luther hadde og fortsatt har på mange deler av samfunnslivet.