Bokomtale: Publikum på alle kantar

Stemmen er ett av prestens viktigste arbeidsredskaper. Denne boka gir innføring i stemmebruk med særlig vekt på tale og formidling. Forfatteren er logoped, og har undervist i stemmebruk i en årrekke som stemmepedagog ved Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Boka gir god, lettlest og konkret innføring. Den inneholder en rekke gode øvelser som er tydelig og enkelt forklart. Her er øvelser for oppvarming og stemmepleie, og for utvikling av stemme, pust, kroppsholdning, diksjon og artikulering, utvikling av stemmevolum med mere. Boka har også artige og instruktive illustrasjoner. En god investering hvis du vil ta vare på og utvikle stemmen din og bevisstgjøre stemmebruk og kroppsspråk, kort sagt utvikle den muntlige kommunikasjonen.