Bokomtale: Ny økumenisk tidebønnbok

En kunne si: det var på tide. I snart 70 år har Agnar Sandviks «Norsk Tidebønn» gjort tjeneste. Sandvik gjorde i sin tid en stor innsats for å gjenintrodusere tidebønntradisjonen i Norge. Etter fire opplag og to nye bibeloversettelser, tok bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse opp arbeidet med å utarbeide ei ny norsk og økumenisk tidebønnbok.

Kirkelig Fornyelse la ned sin virksomhet i januar 2017, men komiteen for tidebønnboka har fullført arbeidet. De har fått med seg Cantando musikkforlag. Resultatet er ei rikholdig og vakker bruksbok, et hjelpemiddel for alle som vil be faste bønnetider i fellesskap eller alene. Omslaget prydes av et primstavinspirert motiv designet av Borghild Rudjord Unneland.

Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets nye oversettelse, Bibel 2011. Alt kan synges. Det er gjort et stort arbeid med å tilrettelegge melodimateriale som gir variasjon. Antifoner er hentet både fra klostertradisjon, fra Henrik Ødegaards bibelske salmer og fra tidebønnmaterialet fra Nidaros som Irene Bergheim og Margot Abildsnes har utgitt. Til forskjell fra Sandviks tidebønnbok, er det nå noter, så alle bønnene og salmene kan synges på gregorianske melodier. Melodiene er dels i kvadratnoteskrift, men ofte også i alminnelig noteskrift. Boka inneholder en kort, men god veiledning i kvadratnotasjon. Den gir også god veiledning hvordan gregoriansk tidebønnsang i halvkor utføres.

Det er også hymner til hver tidebønn. Dels henvises det til hymner i Norsk Salmebok 2013, dels er hymnene gjengitt i boka, men da uten noter. Her er det nødvendig å konsultere veiledningen innledningsvis i boka. Øystein Thelle har vært redaktør for hymnene, som også er gjennomsett av Arve Brunvoll.

Boka har tre hoveddeler: Faste ledd, ukens tidebønner og kirkeåret. Det er også bønner til noen andre merkedager, samt oversikt over bibeltekster til daglig bibellesning.

Komiteen, Anne Nordstoga, Øystein Skullerud og Øystein Thelle har nedlagt et stort arbeid, sammen med gode hjelpere.

Med dette har Kirkelig Fornyelse etterlatt seg et flott testamente, og en gave til det økumeniske Norge. På lanseringen i Oslo 8. november ble det vist til at tidebønntradisjonen nå også er tatt inn i Den norske kirkes salmebok i liturgitillegget, og at stadig nye miljøer tar i bruk tidebønnstradisjonen.

 

 

Emneknagger

Liturgi