Bokomtale: Beskytt øyeblikket mitt

Torsdag 13. oktober ble boka «Beskytt øyeblikket mitt. Kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna» lansert på Høyskolen Diakonova. Boka gis ut av IKO, i samarbeid med Størst av Alt og Diakonova og er et resultat av et treårig trosopplæringsprosjekt ved hjelp av midler fra Kirkerådet.

Med tanke på bokas tittel: «Øyeblikket er det eneste vi har» skriver bokens redaktør, Tormod Kleiven i forordet:  «For de aller minste barna er det øyeblikket som betyr noe. Barnet har ikke tidsperspektiv på samme måte som voksne, og det er i svært begrenset grad i stand til å formidle hva det bærer på fra den tiden det har levd. Men de fleste av oss kjenner igjen disse øyeblikkene hvor vi smelter sammen med det lille barnet gjennom blikket som snakker, fingrene som griper, kroppen som gir og gis varme. Øyeblikket varer et øyeblikk, men det kan ha evig verdi.»

Med dette som utgangpunkt skriver Sjur Isaksen «om dåp som omsorg» mens Charlotte Delmar skriver om «Det sanselige møde. Magtrelasjonens betydning i forældreskapet.» Trine Klette skriver om «Omsorg, tilknyting og betydning av trøst», mens Tormod Kleiven reflekterer over «Dåpssamtalen. Et refleksjonssted over omsorgen for barnet.» Maria Stensvold Ånonsen tar utgangspunkt i fortellingen om «mummimamma og det usynlige barnet» som handler om det «å vise omsorg for små barn med erfaring av sviktende omsorg»,  mens Magne Torbjørnsen er opptatt av «Bønn som beskytter» når han beskriver et «hverdagsritual som øvelse i oppmerksom lytting til små barn.»

Bokas redaktør Tormod Kleiven avlutter med en ettertanke: «Kirkens omsorg for de minste.»

I tillegg er også en av bokas bidragsytere, Maria Stensvold Ånonsen redaktør for ressursheftet «Fokus: Barn, krenkelser, tro. Hvem er jeg i møte med barn.» som er laget på bakgrunn av bok og trosopplæringsprosjekt. Her setter forfatterne særlig lys på de minste barna og hvordan voksne kan ivareta og vise dem omsorg.

De to bøkene er gode, nødvendige og viktige redskap for alle som på et eller annet plan jobber med de minste i blant oss.