Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Bibel og teologi i trosopplæringen

Forskere ved Menighetsfakultetet har nylig publisert tre forskningsrapporter om trosopplæring. Ann Midttun, Hanne Birgitte Sødal Tveito og Kristin Joachimsen har tatt for seg hvordan det legges opp til å bruke Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner. Tron Fagermoen og Solvor Lauritzen har undersøkt Teologier i trosopplæringen. Astrid Sandsmark og Morten Holmqvist har undersøkt samarbeidet i staber omkring trosopplæring.

Rapportene er tilgjengelige via MFs nettsider.