Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin arbeidsveilederutdanning fra 2016 til 2019. Begge utdanningene er på 60 stp. over tre år, med samlinger hvert semester og praksis som arbeidsveileder for egen gruppe over to år. Den faglige tilnærmingen er noe ulik, og vi anbefaler interesserte å lese begge kursplanene. Utdanningene kvalifiserer som arbeidsveileder i Den norske kirke.

Debatten om ABV går på våre nettsider:

Behovet for nye arbeidsveiledere er stort i kirken. Kravet for å bli arbeidsveileder er å ha gjennomført utdanning godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning eller å få godkjent annen utdanning og praksis som ekvivalent med denne. Etter fullført utdanning er det opp til bispedømmene hvem som engasjeres som veiledere.

Forutsetningene for å delta i utdanningen er at søkeren:

Bispedømmene spiller en avgjørende rolle i rekrutteringen til disse utdanningene. Prester som ønsker å være med, kan ta kontakt med arbeidsgiver og ABV-ansvarlig i bispedømmet. Det er ønskelig med deltakere fra både bispedømme- og fellesrådslinja. Kirkelige medarbeidere trenger en anbefaling fra biskop og arbeidsgiver for å bli tatt opp, og arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for finansiering, deltakelse og praksis. Det er bispedømmene sammen med aktuelle fellesråd som tilrettelegger og søker om plass for aktuelle kandidater. Utdanningene er også åpne for deltakere fra andre kirkesamfunn.