Åpne infomøter om kirkelig organisering

Trenger du en rask innføring i rapporten fra hovedutvalg for ny kirkelig organisering?

Presteforeningen holder åpne møter for våre medlemmer 21. og 26. mai. Leder Martin Enstad orienterer om hovedtrekk ved rapporten og det blir mulighet for å stille spørsmål. Det legges ikke opp til debatt om rapporten i disse møtene.

Møtene er åpne for alle PFs medlemmer, men krever påmelding. Velg mellom fredag 21. mai kl 9-10, onsdag 26. mai kl 9-10 eller onsdag 26. mai kl 18-19. Lenke til møtet sendes til de påmeldte dagen før møtet.

Engasjer deg i debatten og høringen

Sentralstyret oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i rapporten og delta aktivt i debatten. Her kan du lese hva PFs leder foreløpig har sagt om rapporten. Det vil etter hvert komme flere saker på prest.no om ulike tema som berøres i eller av rapporten. Følg også med på kirken.no/kirkeligorganisering, og sjekk gjerne ut spørsmål og svar-siden der.

I starten av juni sender PF ut høringsspørsmål for vår interne organisasjonshøring. Denne går til alle lokallag, stiftsstyrer, tariffutvalg og fagutvalg. De interne høringssvarene blir viktig grunnlagsmateriale for utformingen av PFs offisielle høringssvar som skal vedtas av Representantskapet til høsten.

Relaterte artikler

Ønsker nasjonal arbeidsgiver for alle

- For de ansatte vil det være positivt om vi får samlet arbeidsgiverfunksjonene slik at det kan etableres felles mål og felles ledelse, sier PFs leder Martin Enstad om prostifellesrådsmodellen som nå er utredet. Les mer her om de vurderingene han gir av de løsningene han har gått inn for.

More-button