Pensjonistene må sikres en bedre inntektsutvikling, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug, da han overleverte kravene i trygdedrøftingene.

Pensjonistene må sikres en bedre inntektsutvikling, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug, da han overleverte kravene i trygdedrøftingene.

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han overleverte felles krav i trygdedrøftingene fra Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i dag.

I dag underreguleres alderspensjonen med 0,75 prosent mindre enn lønnsveksten. Dette har de siste seks årene vært en mye kraftigere underregulering enn gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, som var Stortingets intensjon da pensjonsreformen ble vedtatt.

– Tapet er ikke selve underreguleringen, men måten denne gjennomføres på, sier Orskaug.

Unio, LO og FFO krever at reguleringen legges om, slik at denne gjennomføres direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

– Det vil sikre alderspensjonistene halvparten av den realinntektsvekst lønnstakerne har, sier sjeføkonomen.

Les kravet fra Unio, LO og FFO her.

Kategorier

Aktuelt