Å fullføre et liv – boklansering NB! Nytt tidspunkt

Boka Å fullføre et liv  skrevet av Astrid Rønsen og Rita Jakobsen blir lansert tirsdag 25. oktober kl. 14.00-16.00. Anne Grosvold leder samtalen med forfatterne.

Sted: Gyldendalhuset, Sehestedsgate 4, Oslo

I forhåndsomtalen står det blant annet:

Med utgangspunkt i ekte fortellinger tar forfatterne leserne inn i en verden hvor vi møter mennesker i livets siste fase. Fortellingene er fortalt fra en sykepleiers ståsted og tar for seg Hospicefilosofien som en måte å tenke og handle på i praksis. Filosofien som ble presentert for mer enn 50 år siden, er en bærebjelke gjennom boken, og er mer aktuell nå enn noen sinne. I boken stilles det spørsmål ved hospicefilosofiens kår i det norske samfunnet og helsevesenet.

Både lansering og bokutgivelse bør ha interesse for flere av våre medlemmer.