Arbeidet med ny kirkeordning

Kirkerådets oversikt over prosessen frem mot ny kirkeordning.