Teologiske fagbøker i en bokhylle

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Høstens utlysninger av videreutdanningskurs for prester er nå klare. Denne gangen lyses det ut to studiepoenggivende kurs.

Kompetansekartet er nedlagt. Det betyr at søknadsrutinene er lagt om. Søknadsfrist til arbeidsgiver er som før 15. september. Dette gjelder søknad om permisjon og evt. stipend/støtte. Se nærmere informasjon på Bispemøtetes nettsider. I tillegg søker man direkte opptak på kurset til vedkommende lærested. For nærmere informasjon om søknadsfrister og søknadsrutiner til det enkelte studiested, se informasjon i kursutlysningene.

Kursene som lyses ut er:

I tillegg lanseres nyskapningen Teologidagene 2018, et todagers fagarrangement i samarbeid mellom Bispemøtet, de teologiske fakultetene og arbeidstakerorganisasjonene. Teologidagene 2018 finner sted 5.-6. mars 2018 på VID Diakonhjemmet, Oslo. Hovedforedrag ved professor Werner Jeanrond, Oxford. Hovedtema for dagene: Frelse i dag.