Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets arbeid fram mot GF i 2018.

Først ut er Knut Walle-Hansen, advokat i Presteforeningen, som arbeider med forslag til endring av foreningens lover.

 Ikke lenger staten

– Hva er bakgrunnen for at dette arbeidet er satt i gang?

– Den norske kirke er nå arbeidsgiver for alle de som var statstjenestemenn eller embetsmenn tilsatt av bispedømmeråd eller Kirkerådet. Dette er i seg selv en stor forandring og en gjennomgang av våre lover er nødvendig. Vi har ikke noen mulighet til ikke å gå gjennom lovene. Dette ble varslet allerede på forrige GF, der en ikke vedtok nye lover, men ba om å få komme tilbake til dette etter at virksomhetsoverdragelsen hadde funnet sted.

Walle-Hansen fastslår at det ikke lenger kan stå i lovene at staten er arbeidsgiver eller at de tilhører tariffområde stat. Dette må dermed erstattes med andre begrep.

– I tillegg må vi også ta hensyn til at KAs tariffområde nå omfatter både rettssubjektet Den norske kirke og fellesrådene. Resultatet er at vi må knytte lovene tettere opp til arbeidsgiverforholdet i stedet for tarifforholdet.

 Fra tarifftilknytning til tilsettingsforhold

Når det gjelder konkrete utfordringer, peker Walle-Hansen på at tilsettingsforhold blir styrende for arbeidet med lovverket.

– De tillitsvalgte representerer medlemmer hos forskjellige arbeidsgivere. Det er viktig at lovene også i fremtiden sikrer dette. Det kan oppstå endringer. Det er vedtatt i Kirkemøtet at det er et mål at det skal være èn arbeidsgiverlinje i kirken. Gode lover bør sikre at alle tilsatte blir representert selv om slike eller andre endringer skjer.

 Informasjonsflyt

– Si noe om hvordan medlemmenes innflytelse skal sikres gjennom denne prosessen?

– Vi kommer framover til å ha jevnlige artikler på hjemmesiden, og det har blitt og vil bli gitt informasjon i alle våre samlinger. Landskonferansen i juni skal også ha noe om dette. Sentralstyret har arbeidet med dette en stund, og Representantskapet er de som bestemmer hva som til slutt blir lagt fram for generalforsamlingen. Før det vil det også bli sendt ut materiale til alle våre organer. Det blir også innslag om dette på kursene våre.

Knut Walle-Hansen understreker til slutt viktigheten av at prosessen frem til generalforsamlingen er kjent og forankret.

– Slik skal medlemmene få reell innflytelse.