Foto: Danka & peter (CC0)

Strategi- og handlingsplan 2016-2018

Vedtatt av representantskapet etter generalforsamlingen 2015.