Skuffende budsjettforslag

Presteforeningens leder, Martin Enstads første kommentar til budsjetforslaget:

«I sitt budsjettforslag fortsetter den blå-blå regjeringen å nedbemanne Den norske kirke. Man kompenserer ikke de tjenestene som kirken i dag får fra staten. Og det er kun satt av 22 millioner til en krevende omstillingsprosess. En foreslått egenkapital på under 10 prosent er i alle sammenhenger uforsvarlig. Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp stortings-vedtakene om en landsdekkende folkekirke.»

Prest.no kommer med mer.