Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 14.mars 2018

Respekter kirkeasylet!

Kirkeasyl har lange og dype historiske røtter som går tilbake til det 11. århundre. Fra og med begynnelsen av 1990-tallet ble kirkeasyl reaktualisert gjennom at ulike lokale kirker i Norge og resten av Nord-Europa opplevde å huse kirkeasylanter. Da kirkeasylet den gang var på dagsorden valgte norske myndigheter å respektere kirkeasylet og besluttet at politiet normalt ikke skulle gå inn i kirkene og hente ut mennesker som hadde søkt tilflukt.

Kirken har gjennom hele sin historie hatt et særskilt oppdrag i å vise omsorg for forfulgte mennesker, og kirkerommet som et hellig rom har gitt mennesker en nødhavn. Kirkebyggene er ikke alltid egnet som sted for langvarige opphold for mennesker på flukt. Likevel vil kirken fortsatt være et sted for mennesker som søker tilflukt.

Av hensyn til enkeltmennesker og kirkens historie og integritet, ber Presteforeningens generalforsamling som er samlet på Gardermoen 12.-14.03.2018 derfor regjeringen om å respektere kirkeasylet.

Presteforeningens generalforsamling ber på det sterkeste regjeringen om å videreføre den praksis og enighet som har vært mellom offentlige myndigheter og kirkens menigheter frem til i dag.